Công ty TNHH TM & DV KV Total

Khách sạn Bắc Ninh 1: Số 34 Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0241 6261 803 / 4 ; Di động: 0167 784 2900
E-mail: 
bacninhhotel@gmail.com 

 Khách sạn Bắc Ninh 2: Số 37 Lý Thái Tổ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0241 3828 198 / 7 ; Di động: 0167 784 2900
E-mail: 
bacninhhotel@gmail.com